UWAGA!!!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ, GDZIE ZNAJDĄ PAŃSTWO AKTUALNE INFORMACJE

 

 

Korzystamy z szeregu rozwiązań informatycznych. Wśród nich są:

 

logo ognivo

System OGNIVO – automatyczne zapytania o rachunki bankowe dłużników

System Ognivo jest to rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., które umożliwia komornikom sądowym komunikację elektroniczną z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi w celu poszukiwania rachunków bankowych dłużników przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Za pośrednictwem tego systemu, bank do którego komornik sądowy skierował zapytanie, automatycznie odpowiada czy prowadzi rachunek bankowy dla dłużnika.

 

 

logo EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest to postępowanie sądowe, które odbywa się całkowicie elektronicznie przez tzw. „e-sąd” (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie). Umożliwia ono szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, który nie kwestionuje roszczenia pieniężnego oraz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego.

Szczegółowy tryb złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego znajdą Państwo na https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=29

 

 

logo ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest to system elektroniczny udostępniony dla klientów ZUS. Umożliwia on komornikom sądowym uzyskanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika.

 

 

CPD logo

CPD MSW

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udostępnia dane z rejestru PESEL.

 

CBDKW

CBDKW

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości położonych na terenie całego kraju.

 

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego jest to internetowy system służący do bezpiecznego udostępniania wierzycielom informacji o sprawach, które zapisano w systemie komorniczym. Więcej informacji można uzyskać tutaj

.